Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

QUEST


Lokalna Strategia Rozwoju


Aktualnie oglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj74
mod_vvisit_counterWczoraj34
mod_vvisit_counterW tym tygodniu214
mod_vvisit_counterW ostatnim tygodniu546
mod_vvisit_counterW tym miesiącu615
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4321
mod_vvisit_counterWszystkich730842

Projekt KEEP SWINING!Aktualności
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. LSR
Wpisany przez Edyta Bauć   
Środa, 26 Sierpień 2015 10:42

25 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Zepsołu ds. LSR, przedstawicieli 6 gmin naszego Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło 29 osób. Podczas spotkania pracowaliśmy nad analizą SWOT, czyli mocnymi i słabymi stronami naszego terenu oraz szansami i zagrożeniami. Jest to baza do zbudowania lokalnej strategii rozwoju. Dyskusja była bardzo żywiołowa, ponieważ na sali ścierały się zdania osób reprezentujących bardzo zróżnicowane interesy, grupy społeczne i potrzeby. Była to początkowa analiza, ponieważ przed nami spotkania z mieszkańcami w każdej gminie, spotkania z przedsiębiorcami, wywiady z różnymi grupami społecznymi i dopiero po zebraniu wszystkich informacji z terenu i zostanie stworzona analiza SWOT i ustalone ostateczne cele do strategii. Będa one potem podane do konsultacji społecznej. Rozmawiano również o sposobach wyboru projektów, kryteriach które powinny wpływać na wybór projektów.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. LSR odbędzie się 14 września 2015 r.

Zapraszamy na spotkania w gminach, bo każdy głos jest bardzo ważny.

Galeria

 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW
Wpisany przez Edyta Bauć   
Czwartek, 13 Sierpień 2015 07:55

Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”

Zaprasza wszystkich mieszkańców gmin  Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w tym w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, zespołów artystycznych, straży pożarnych, klubów sportowych, rad szkolnych, organizacji kultury, radnych i rad sołeckich. Spotkanie będzie okazją do dyskusji o obecnej sytuacji, potrzebach i problemach na terenie w/w  gmin.


Więcej…
 
NOWE ŚRODKI UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
Wpisany przez Edyta Bauć   
Czwartek, 13 Sierpień 2015 07:39

Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” oraz Wójtowie Gmin Partnerskich

zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na tworzenie lub rozwój firm i zakładów pracy. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji o obecnej sytuacji i potrzebach przedstawicieli sektora gospodarczego na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny.

Program spotkania (około 1,5 godziny):

  1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny”
  2. Założenia PROW 2014–2020 w zakresie działalności Lokalnej Grupy Działania – kto, ile i na co może otrzymać dotację
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 szansą rozwoju działalności gospodarczej
  4. Stan przedsiębiorczości oraz przedsięwzięcia gospodarcze planowane do realizacji na obszarze LGD – dyskusja
  5. Prezentacja działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPIFE) w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Spotkania zostaną zorganizowane w dwóch lokalizacjach, prosimy o wybór dogodnego dla Państwa miejsca.

2 września 2015 r. godz. 12.00 Sala sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 18 (obok budynku Urzędu Gminy i komisariatu policji)

4 września 2015 r. godz. 11.30 Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach ul. Szkolna 1 (przy drodze Radomsko-Częstochowa, naprzeciw kościoła św. Otylii w Rędzinach)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne.

Zapraszamy Państwa serdecznie oraz prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród znajomych zainteresowanych tematyką środków unijnych. Zwracamy się z ogromną prośbą o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe co pozwoli na sprawną organizację spotkania.


Spotkania są współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

 
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W TWORZENIE LSR
Wpisany przez Edyta Bauć   
Piątek, 31 Lipiec 2015 14:57

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

1. Opis przygotowania LSR

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców każdej z gmin wchodzących w skład LGD Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac jest Zespół ds. opracowania LSR Stowarzyszenia "Razem na wyżyny", składający się z członków LGD, pracowników biura i mieszkańców nie będących członkami, reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy i publiczny oraz mieszkańców. Zespół został wyłoniony w ramach otwartego naboru zgłoszeń poprzez stronę internetową LGD, osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się w prace mogą również wejść w skład Zespołu. Do opracowania analiz i ekspertyz zostanie zatrudniony ekspert zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem. Budowanie strategii będzie się składało z kilku głównych etapów:

Etap I. Zdefiniowanie potrzeb i problemów, w tym przeprowadzenie analizy dokumentów, analizy obszaru i analizy SWOT;

Etap II. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii, czyli opracowanie celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników ich realizacji;

Etap III. Poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, m.in. wypracowanie rozwiązań formalno- instytucjonalnych w zakresie wyboru operacji, procedur, regulaminów

Etap IV. Sformułowanie wskaźników realizacji LSR – wypracowanie planu działań, harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników;

Etap V. Zidentyfikowanie grup docelowych LSR, w tym grup defaworyzowanych, wypracowanie planu komunikacji;

Etap VI. Analiza końcowa – opracowanie działań w ramach aktualizacji, monitoringu i ewaluacji LSR, analiza dokumentów planistycznych.

Dla zapewnienia możliwie szerokiego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR przewidziano zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.


Więcej…
 
ZESPÓŁ DS. LSR NA KOLEJNYM SPOTKANIU
Wpisany przez Edyta Bauć   
Środa, 29 Lipiec 2015 09:36

W dniu 28 lipca 2015 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem na wyżyny". Wakacyjne urlopy nie przeszkodziły aktywnym mieszkańcom naszego regionu włączyć się do prac. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki ewaluacji przeprowadzonej w 2015 roku podsumowującej wdrażanie LSR 2009-2015 oraz dane statystyczne dotyczące obszaru LGD, w odniesieniu do województwa śląskiego i do obszaru całej Polski m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, dochody gmin, liczba nowych podmiotów zarejestrowanych, dochody od osób prawnych, fizycznych, dochody na mieszkańca itd. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z najistotniejszymi wytycznymi z projektu rozporządzenia ws. wdrażania lokalnych strategii rozwoju t.j. zakres realizowanych działań, podmioty, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie i maksymalna wielkość środków do wykorzystania, rodzaje projektów i maksymalne kwoty tych projektów. Podczas prezentacji wywiązało się wiele dyskusji o potrzebach i problemach terenu, o kierunkach działalności jakie powinno wspierać LGD w nowej strategii, o grupach defaworyzowanych, które powinny zostać objęte wsparciem. Wszystkie te głosy są zbierane i będą wykorzystywane do opracowania analiz obszaru i do nowej strategii.

Cieszy nas fakt, iż do Zespołu ciągle dołączają nowe osoby, które chcą mieć swój udział w kreowaniu nowego okresu wdrażania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Programu Leader poprzez LGD "Razem na wyżyny". 

Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na 25 sierpnia 2015 r.

 
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA LSR
Wpisany przez Halina Pruciak   
Piątek, 10 Lipiec 2015 11:30
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu d.s. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się w dniu 28 lipca (wtorek) o godz 16:00 w remizie OSP w Mykanowie.
W najbliższym czasie podamy także terminy i miejsca otwartych spotkań z mieszkańcami naszych gmin.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 11

Ważne informacje

UWAGA!!!


Questy z naszego terenu

Borowno

Dąbrowa Zielona

Garnek

Kruszyna

Mokra

Rudniki

Kwartalnik LGD


Galeria

Ankieta

W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Stowarzyszeniu "Razem na wyżyny"?
 

Nasi partnerzy
Polityka prywatności